Acreditats,
com a servei de Prevenció SP-OO7-G a tota Espanya

QuiSom

La nostra estructura està formada per professionals altament qualificats, especialitzats en totes les disciplines de la prevenció de riscos laborals, capaços d’aportar les solucions més adeqüades a cada necessitat.

Li oferim un assessorament integral que inclou tots el aspectes de la prevenció dins de l’empresa, des de la implantació de sistema de gestió, fins a l’adecuació total davant la Llei, passant pel seguiment continu i l’estudi de problemes específics que poden sorgir en cada moment i la formació necessària dels seus empleats.