Canalde denúncies

Al següent enllaç poden accedir al Canal de denúncies d’Ergolaboris, que dona compliment a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció a les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, per garantir una protecció adequada per a aquelles persones que informin sobre accions o omissions que puguin constituir infraccions en les empreses respecte a diverses matèries (assetjament laboral, protecció de dades i privacitat, blanqueig de capitals, fraus i estafes, irregularitats amb la seguretat social o l’Agència Tributària, seguretat en productes, aliments i transport, d’entre altres).