SomExperts en:

• Formació presencial
• Formació On Line – Aula virtual
• Formació a distància

 

Aula Virtual

Accés
“La meta final de la veritable educació és no només fer que la gent faci el que és correcte, sinó que gaudeixi fent-ho; no només formar persones treballadores, sinó persones que estimin la feina; no només individus amb coneixements, sinó amb amor al coneixement; no només éssers purs, sinó amb amor a la puresa; no només persones justes, sinó amb fam i set de justícia”. John Ruskin

CATÀLEG CURSOS ONLINE

DESCARREGAR

Cerquem constantment l’excel·lència en els nostres mètodes de formació

fundacion_tripartita

Acreditats també per la Fundació Laboral de la Construcció

El departament de formació de Ergolaboris aposta per la formació i educació integral del personal. Donem una resposta seriosa a totes les necessitats formatives que precisen els professionals i les empreses.

Fomentem el creixement personal, la integritat intel·lectual, la sensibilitat i el compromís dels alumnes en els valors cívics i segurs davant la seva tasca diària.

Gestió total de la formació contínua i bonificada de la seva empresa

Des d’Ergolaboris, com a entitat acreditada per la Fundació Tripartita, oferim als nostres clients tota la gestió, organització i tramitació de les sessions formatives que millor s’adapten a les necessitats i característiques de la seva empresa. És per això, que disposem d’un ampli i actualitzat llistat de cursos relacionats amb la prevenció de riscos laborals, a més de comptar amb un ampli equip de professionals experts per tal de dedicar-li el millor assessorament.

Quin crèdit té la seva empresa?

Les empreses disposen d’un crèdit anual de formació per als seus treballadors, que es redueix de la quota de la Seguretat Social del mes següent a la finalització del curs. Aquest crèdit varia en funció del salari i del número de treballadors contractats en règim general. És important saber, que si aquest crèdit no s’utilitza durant la pràctica de l’any, es perd i no és acumulable per a anys posteriors.

Restem a la seva disposició per tal de desenvolupar totes les fases del procés; des de tots els tràmits que requereix el sistema fins a la bonificació final del seu crèdit.

Vol que tramitem el seu crèdit?

Tramitar crèdit