Benvinguts a la nostra pàgina web.

Elsnostres Serveis

01

Seguretat Laboral

La seguretat és una àrea multidisciplinària que s’encarrega de minimitzar els riscos i els perills inherents que tota activitat laboral comporta.
La paraula seguretat emana del vocable “securitas” que pot definir-se com “qualitat d’estar sense cura”.

02

Ergonomia/Psicosociologia Aplicada

L’ergonomia és el conjunt de coneixements científics aplicats perquè el treball, els sistemes, els productes i els ambients laborals s’adaptin a les capacitats i limitacions físiques i mentals de la persona.
La psicosociologia aplicada parteix del fet que les necessitats de les persones són canviants, com ho és la pròpia organització social.

 

03

Higiene Industrial

La Higiene Industrial és la disciplina preventiva que estudia les condicions del medi ambient de treball , identificant, avaluant i controlant els contaminants d’origen laboral.

04

Medicina del Treball

El terme “vigilància de la salut dels treballadors” engloba un seguit d’activitats, referides tant a individus com a col·lectivitats i orientades a la prevenció dels riscos laborals, els objectius generals tenen a veure amb la identificació de problemes de salut i l’avaluació d’intervencions preventives.

Formacióper a la seguretat

Prevenció de Riscos Laborals
El departament de formació d’Ergolaboris aposta per la formació i educació integral del personal. Donem una resposta seriosa a totes les necessitats formatives que precisen els professionals i les empreses.
Fomentem el creixement personal, la integritat intel·lectual, la sensibilitat i el compromís dels alumnes en els valors cívics i segurs davant la seva tasca diària.
>>Més Info

LaNostra Filosofia

L’objectiu d’ErgoLaboris es donar solucions a prevenció de riscos laborals en el sistema organizatiu de la mateixa empresa, i adaptar-lo a les necessitats dels departaments de producció, recursos humans i qualitat.

Basant-nos en procediments normatius derivats de sistemes d’implantació de les ISO, establim una metodología pràctica i feta a mida per a qualsevol empresa, independentment del sector i el nombre de treballadors que tingui.